Kraj:Moravskoslezský kraj
Okres:Ostrava
Začátek dražby: 15.09.2020 13:30 hod.
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 10.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž s poškozenou střešní konstrukcí. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po částečně zpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 20 m. Dle informací ČSÚ je ve městě Ostrava možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 47 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbána, je nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti.


Zpět na seznam dražeb