Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Začátek dražby: 14.10.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 78.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/42 k nemovitým věcem - celkem 28 pozemkům o celkové výměře 154.305 m2, vše v k.ú. Pašovice, obec Pašovice, okres Uherské Hradiště. Podrobný popis všech pozemků je patrný z přiloženého znaleckého posudku.

Na pozemku p.č. 2821 se nachází zděný, podsklepený objekt bývalé administrativy se dvěma nadzemními podlažími pod stanovou střechou krytou taškou pálenou, který však není předmětem evidence v katastru nemovitostí.

Na pozemku p.č. St. 457 se nachází objekt bez čp/če - jiná st. (LV č. 438), který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem ocenění. Na pozemku p.č. 464/1 se nachází objekt bez čp/če - zem.stav (LV č. 465), který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem ocenění.


Zpět na seznam dražeb