Kraj:Moravskoslezský
Okres:Karviná
Začátek dražby: 20.06.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 320.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Usnesení o nařízení dražby
3. Usnesení o odročení dražby
4. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu podílu o velikosti id. 1/4 na zděném, částečně podsklepeném rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, a dále na přilehlých pozemcích. Objekt se nachází na adrese Mickiewiczova 439/149, Hranice, 733 01 Karviná. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a na vlastní kanalizaci (septik). Dále možnost napojení na hloubkovou kanalizaci.

Objekt sestává celkem ze dvou bytových jednotek o velikosti 2x 4+1, každá s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1927. V roce 1968 byla provedena přístavba a nadstavba původního objektu. V roce 1986 byla provedena modernizace vnitřního vybavení. V roce 2013 byla vyměněna nová střešní krytina. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.

Na pozemku p.č. 2702/4 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt č.p. 1998, rod.dům (LV č. 6012), který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem dražby.


Zpět na seznam dražeb