Kraj:Středočeský kraj
Okres:Nymburk
Začátek dražby: 17.09.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 760.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a nachází se v zastavěné, okrajové části města Rožďalovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese Melantrichova 211, 289 34 Rožďalovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p ve vlastnictví Města Rožďalovice Ve městě Rožďalovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností, je zde předpoklad provedení menších stavebních úprav. Na zadní obytnou část rodinného domu (pohled z příjezdové komunikace) navazují dvě zděné vedlejší stavby pod pultovou a sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem a eternitovými šablonami. Za rodinným domem dále (pohled z příjezdové komunikace) je situována zděná stodola pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, ocelová vrata s dřevěnými latěmi, ocelová vrátka s dřevěnými latěmi, přístupový chodník betonový, přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb