Kraj:Středočeský
Okres:Praha-východ
Začátek dražby: 19.07.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 267.546 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Odhad ceny
2. Dražební vyhláška

Jedná se o opětovnou dražbu modulového kompletu „Český Dům ELKO“, který je v současné době smontován na pozemku jiného vlastníka, a to na pozemku parc. č. 424/19 v katastrálním území Odolena Voda, obec Odolena Voda. Jedná se o modulový dům půdorysu ve tvaru písmene „L“ o rozměrech 12x8 m. Bližší specifikace domu je uvedena v přílohách k této dražbě.

Lhůta k zaplacení nejvyššího podání činí 7 dnů od udělení příklepu. Dražby se nemůže účastnit dražitel, který při první dražbě konané dne 17.9.2020 nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas.


Zpět na seznam dražeb