Kraj:Středočeský
Okres:Příbram
Začátek dražby: 12.10.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 28.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 217/1 - trvalý travní porost, o výměře 1.277 m2, v k.ú. Rybníky, obec Rybníky, okres Příbram, který je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb