Kraj:Zlínský
Okres:Zlín
Začátek dražby: 19.06.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 46.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 1859 -zahrada, o výměře 2.064 m2, v k.ú. Březnice u Zlína, obec Březnice, okres Zlín, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny.
Dle platného územního plánu obce Březnice je pozemek veden takto: - p.č. 1859 - „plochy zemědělsky využívané půdy“ Informace byly získány z územního plánu obce Březnice, který je uveřejněný na www stránkách obce Zlín.


Zpět na seznam dražeb