Kraj:Středočeský
Okres:Příbram
Začátek dražby: 03.09.2020 10:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 206.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu přízemní, dřevěného, nepodsklepeného objektu rodinné rekreace bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Milín, v chatové oblasti jako samostatně stojící, na adrese Milín č.e. 21, 262 31 Milín. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 10 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Milín je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Za oceňovaným objektem se nachází přízemní, dřevěná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle této vpravo je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce
- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích
- vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva
- opěrná zídka (kamenná)
- skleník
- betonová nádrž


Zpět na seznam dražeb