Kraj:Středočeský kraj
Okres:Kladno
Začátek dražby: 27.08.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 53.750
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Kladno, v řadové zástavbě jako řadový rohový, na adrese Tichá č.p. 708, Kladno. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 437 a přes pozemek p.č. 445 ve vlastnictví Statutárního města Kladno. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností, je zde předpoklad provedení menších stavebních úprav. Nalevo od rodinného domu (pohled z ulice Tichá) se nachází zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou kanadským šindelem. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: dřevěné dveře, zpevněná betonová plocha, přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb