Kraj:Ústecký
Okres:Ústí nad Labem
Začátek dražby: 5.10.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 49.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 na pozemku p.č. 714/4 - ostatní plocha, o výměře 638 m2; vše v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, okres Ústí nad Labem, který je situován ve vnitřní zastavěné části obce Libouchec. Dle informací ČSÚ v obci Libouchec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Libouchec je pozemek vedený jako: „Plochy a objekty bytových domů“.


Zpět na seznam dražeb