Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 29.9.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 66.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na přízemním, podsklepeném objektu pod pultovou střechou. Objekt se nachází v zastavěné, vnitřní části obce Havlíčkův Brod, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro.

Při místním šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/2 odpovídá užívání garáže určené pro jeden osobní automobil (nebylo možné přesně určit, zda k podílu náleží užívání garáže v I. podzemním nebo I. nadzemním podlaží). Původní stáří objektu je dle odhadu z roku 1975. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb