Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Začátek dražby: 15.9.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 6.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/15 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2082/1 - orná půda, o výměře 1.093 m2; pozemku p.č. 2082/2 - orná půda, o výměře 1.097 m2; a pozemku p.č. 2083 - orná půda, o výměře 2.410 m2; vše v k.ú. Švábenice, obec Švábenice, okres Vyškov, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb