Kraj:Plzeňský
Okres:Domažlice
Začátek dražby: 8.9.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 50.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 nemovité věci - pozemku p.č. 3292/5 - zahrada, o výměře 364 m2; v k.ú. Domažlice, obec Domažlice, okres Domažlice, který je situován v okrajové, zastavěné části města Domažlice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 400 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Domažlice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Domažlice je pozemek zahrnut v plochách jako: „RZ plochy rekreace se specifickým využitím - zahrádkové osady“.


Zpět na seznam dražeb