Kraj:Ústecký
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 2.9.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 113.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na přízemním, nepodsklepeném, zděném rodinném domě se sedlovou střechou na pozemku parc.č. St. 52, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.141 m2, v k.ú. Sedlec u Lobochovic, který se nachází na adrese Sedlec 44, 411 15  Sedlec. Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 84 - zahrada, o výměře 620 m2; parc. č. 141/7 - orná půda, o výměře 3.724 m2, parc.č. 197/8 - ostatní plocha, o výměře 250m2; parc.č. 198/3 - ostatní plocha, o výměře 184 m2; parc.č. 211/3 - zahrada, o výměře 1.122 m2; a parc.č. 214 - zahrada, o výměře 1.512m2, vše v k.ú. Sedlec u Libochovic.

Vnitřní dispozice objektu je řešena jako 2+kk, součástí domu je sklad s přístupem z venku. Sociální zařízení v domě není, WC je suché mimo dům. Dům je nevyužívaný, ve velmi špatném stavu a určen k rekonstrukci. Pozemek parc.č. 84 navazuje na stavební pozemek a tvoří s ním jednotný funkční celek.

Pozemky parc.č. 197/8, parc.č. 198/3, parc.č. 211/3 a parc. č. 214 tvoří jednotný funkční celek.


Zpět na seznam dražeb