Kraj:Ústecký
Okres:Teplice
Začátek dražby: 20.08.2020 10:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 46.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 17/168 na nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou vlnitým eternitem a z části krytinou Onduline. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Dubí, v místní části Mstišov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese náměstí Svobody 147, 417 03 Dubí. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ ve městě Dubí je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává ze čtyř bytových jednotek o velikosti 2x 1+1 a 2x 3+1. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Před oceňovaným rodinným domem vlevo se nachází přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou polykarbonátem, za kterou je situován dřevěný přístřešek s plochou střechou krytou vlnitým eternitem.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt č.p. 221 na pozemku p.č. 74 již neexistuje. Z původního objektu je patrné pouze torzo a rozvaliny. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Pozemky p.č. 76/1 a p.č. 78 tvoří funkční celek, jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Dubí, v místní části Mstišov a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci a po nezpevněné komunikaci. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ ve městě Dubí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Dubí (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) jsou pozemky zahrnuty v plochách návrhových: „B - plochy bydlení.“ Dle sdělení pracovnice Městského úřadu Dubí, odbor Stavení úřad, nebylo v posledních 5-ti letech vydáno žádné rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb