Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Začátek dražby: 19.08.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 3.516.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odložení dražebního jednání - nové_18.8.2020_754[signed]

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Horní Bojanovice, jako řadový krajní. Předmět dražby se nachází na adrese Horní Bojanovice č.p. 230, 693 01 Horní Bojanovice. Parkování je možné ve vlastních garážích. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, septik, hloubková kanalizace. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 a 4+1 každá s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1975. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2003 byla provedena přístavba rodinného domu a proběhla modernizace vnitřního vybavení původního objektu a byl instalován kontaktní zateplovací systém.  Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako velmi dobrou. Na levou zadní část rodinného domu (pohled z ulice) navazuje zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Vpravo za rodinným domem se nachází zděný sklad se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

Dále jsou předmětem dražby nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1676/49 - orná půda, pozemku p.č. 1676/93 - orná půda, pozemku p.č. 1676/400 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1919/28 - orná půda, pozemku p.č. 1919/105 - orná půda, pozemku p.č. 1919/106 - orná půda, pozemku p.č. 1919/189 - orná půda a pozemku p.č. 1919/190 - orná půda, LV č. 1035, v k.ú. Horní Bojanovice, obec Horní Bojanovice, okres Břeclav. Pozemky p.č. 1676/49, p.č. 1676/93 a p.č. 1676/400 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci, která se nachází cca 10 m od předmětu dražby. Pozemky p.č. 1919/28, p.č. 1919/105, p.č. 1919/106, p.č. 1919/189 a p.č. 1919/190 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb