Kraj:Jihomoravský
Okres:Hodonín
Začátek dražby: 20.8.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 96.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Vracov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Revoluční 183, 696 81 Bzenec. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Vracov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:

Na zadní obytnou část rodinného domu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace), navazuje přízemní kůlna ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, na kterou dále navazuje přízemní kůlna ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. U rodinného domu je dále situována přízemní, zděná kůlna se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení - zídka a ocelové sloupky

- vrata z ocelové konstrukce

- přípojky IS


Zpět na seznam dražeb