Kraj:Jihočeský
Okres:Tábor
Začátek dražby: 13.08.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 30.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 307/28 - trvalý travní porost, v k.ú. Náchod u Tábora, obec Tábor, okres Tábor, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb