Kraj:Ústecký
Okres:Chomutov
Začátek dražby: 13.08.2020
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 136.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu jednotky č. 1122/3 v budově č.p. 1122, 1123, příslušející k části obce Jirkov, na pozemcích p.č. 2320 a p.č. 2321, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 516/13400, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3548 a listu vlastnictví č. 3428, vše v k.ú. Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici J. K. Tyla. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1979.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Zpět na seznam dražeb