Kraj:Jihočeský
Okres:České Budějovice
Začátek dražby: 06.08.2020
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 160.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na přízemním, zřejmě částečně podsklepeném (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nákří, v řadové zástavbě jako řadový krajní na adrese Nákří 73, 373 48 Nákří. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Nákří je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1937. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností.  Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.

Na rodinný dům vlevo navazuje přízemní dřevěná garáž se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Na rodinný dům vpravo navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Za rodinným domem se nachází stodola ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou betonovou.


Zpět na seznam dražeb