Kraj:Moravskoslezský
Okres:Karviná
Začátek dražby: 6.8.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 70.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 705 - trvalý travní porost, o výměře 4.206 m2; a pozemku p.č. 706 - vodní plocha, o výměře 113 m2, vše v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, okres Karviná, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb