Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Hlavní město Praha
Začátek dražby: 5.8.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 98.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku p.č. 1591/27 - orná půda, o výměře 1.899 m2, vše v k.ú. Vinoř, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován v severozápadní části katastrálního území. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb