Kraj:Středočeský
Okres:Kladno
Začátek dražby: 22.7.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 290.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu přízemního, podsklepeného rodinného domu ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Dřínov č.p. 38, 273 71 Dřínov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 100 roků. Na rodinném domě byla provedena výměna vstupních dveří a oken za nové plastová, dále byla prováděna jen běžná údržba. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
Dne 30.12.2019 bylo soudnímu exekutorovi oznámeno, že Stavební úřad Městyse Zlonice obdržel návrh na zahájení řízení o odstranění stavby Dřínov č.p. 38. Dne 23.1.2020 v 10:30 hod. bylo v předmětné věci na místě samém u domu č.p. 38 Dřínov provedeno ústní jednání spojené s místním šetřením , výsledek však není soudnímu exekutorovi znám.


Zpět na seznam dražeb