Kraj:Středočeský
Okres:Nymburk
Začátek dražby: 30.07.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 14.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 nemovité věci - pozemku p.č. 80/35 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Chotěšice, obec Chotěšice, okres Nymburk, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb