Kraj:Ústecký
Okres:Louny
Začátek dražby: 16.07.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 50.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1437/2 - zahrada, v k.ú. Očihov, obec Očihov, okres Louny, který je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Očihov. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Dle informací ČSÚ v obci Očihov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Očihov (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek veden ve stabilizovaných plochách: „SV - plochy smíšené a obytné - venkovské.“


Zpět na seznam dražeb