Kraj:Moravskoslezský
Okres:Bruntál
Začátek dražby: 17.06.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 15.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu id. spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 628 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí chata bez č.p. a č.e., v k.ú. Jindřichov ve Slezsku, obec Jindřichov, okres Bruntál, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Jindřichov. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci a dále přes pozemek p.č. 1219/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Jindřichov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Na pozemku se nachází chata. Jedná se o přízemní, zděnou vedlejší stavbu skladu (bývalý chlév) se sedlovou střechou krytou z části plechovou krytinou a z části standardní povlakovou krytinou IPA. Dle předloženého Sdělení Městského úřadu Město Albrechtice sp.Zn.: 286/2019/SU ze dne 20.5.2019 nebyly v archívu odboru stavebního úřadu a územního plánování dohledány žádné listiny a dokumenty týkající se oceňovaného objektu.


Zpět na seznam dražeb