Kraj:Ústecký kraj
Okres:Teplice
Začátek dražby: 09.07.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 10.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení dražby

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné vnitřní části obce Újezdeček, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Újezdeček. Dle informací ČSÚ je ve městě Újezdeček možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: přípojky IS


Zpět na seznam dražeb