Kraj:Liberecký
Okres:Semily
Začátek dražby: 02.07.2020
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 1.183.770 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 na zděném objektu se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Benecko, v místní části Štěpanická Lhota, v řadové zástavbě jako samostatně stojící na adrese: Štěpanická Lhota 48, 514 01 Benecko - Štěpanická Lhota. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2001. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V průběhu životnosti byla pravděpodobně provedena výměna původních oken za nová. Celkový stavebně technický stav a údržbou objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako dobrou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství a součásti stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Před rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní, zděná vedlejší stavba pod stanovou střechou krytou šindelem.
b) venkovní úpravy:
- zpevněná plocha dlážděná
- zděná opěrná zídka
- venkovní schody betonové
- venkovní bazén laminátové konstrukce
- venkovní suché WC
- přípojky IS


Zpět na seznam dražeb