Kraj:Olomoucký kraj
Okres:Šumperk
Začátek dražby: 02.07.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 10.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se spoluvlastnický podíl na přízemním, zřejmě podsklepeném (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě ze smíšeného zdiva a částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Velké Losiny, v místní části Žárová, jako samostatně stojící, na adrese Žárová 36, 788 15 Velké Losiny. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci na pozemku a přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu – přístup právně nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu dražby. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. V obci Velké Losiny je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Objekt je cca z roku 1920, v průběhu své životnosti pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná, je zde předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb