Kraj:Zlínský kraj
Okres:Vsetín
Začátek dražby: 02.07.2020 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 4.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 k pozemku p.č. 3120 - trvalý travní porost v k.ú. Lužná u Vsetína, obec Lužná, okres Vsetín, který je situován v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb