Kraj:Královehradecký
Okres:Náchod
Začátek dražby: 15.7.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 527.300 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. St. 318 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 176 m2, na kterém se nachází stavba s č.e. 45 - objekt rodinné rekreace; pozemku parc.č. 685/3 - ostatní plocha, o výměře 179 m2; a dále spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/31 na pozemku parc.č. 685/5 - ostatní plocha, o výměře 224 m2; vše v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, obec Červený Kostelec, okres Náchod.

Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu se dvěma nadzemními podlažími. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně-technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata není podsklepená. Střecha budovy je sedlová - plechová. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě určené pro pěší nacházející se na pozemku parc.č. 685/5, která je rovněž předmětem dražby. Další informace jsou patrné z přiloženého znaleckého posudku.


Zpět na seznam dražeb