Kraj:Královéhradecký
Okres:Hradec Králové
Začátek dražby: 30.06.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 39.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 112/4 - orná půda, LV č. 73 v k.ú. Nepasice, obec Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb