Kraj:Zlínský
Okres:Kroměříž
Začátek dražby: 25.6.2020 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 76.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 k nemovitým věcem, a to pozemku p.č. 1688 - orná půda, o výměře 2.151 m2; pozemku p.č. 1689 - orná půda, o výměře 3.775 m2; a pozemku p.č. 1695/10 - orná půda, o výměře 4.091 m2; vše v k.ú. Chropyně, obec Chropyně, okres Kroměříž, které jsou situovány v jižní části katastrálního území. Pozemky p.č. 1688 a p.č. 1689 tvoří jednotný funkční celek.

Předmětem dražby je dále podíl o velikosti id. 1/5 na pozemku p.č. 713 - orná půda, o výměře 8.843 m2, v k.ú. Kyselovice, obec Kyselovice, okres Kroměříž, který je situován v jižní části katastrálního území.

Uvedené pozemky jsou zemědělsky obdělávány a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb