Kraj:Jihomoravský kraj
Okres:Brno-venkov
Začátek dražby: 24.06.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 153.340 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 k pozemku p.č. 1210/2 - orná půda, v k.ú. a obci Rajhrad, okres Brno-venkov, který je situován v okrajové, zastavěné části města Rajhrad. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví města Rajhrad. Pracovníkem znaleckého ústavu bylo při místním šetření zjištěno, že pozemek je užíván ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 300 (ve vlastnictví spoluvlastníka předmětu dražby). Při pravé spodní hranici pozemku je situována přízemní, zděná garáž s plochou střechou krytou plechovou krytinou, na kterou navazuje podsklepená, betonová terasa kryta standardní povlakovou krytinou IPA. Při horní levé hranici pozemku se nachází přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - vlnitým plech na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce, vrátka z ocelové konstrukce, zpevněné plochy (betonová dlažba).


Zpět na seznam dražeb