Kraj:Zlínský kraj
Okres:Vsetín
Začátek dražby: 25.06.2020 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 6.160 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Předmětem je podíl na třech parcelách, které jsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nachází se u lokality mzv. Na Kršli východně od Zděchova jako součást většího remízu mezi pastvinami. Parcely jsou poměrně dobře vylišitelné, dobře přístupné a částečně i stabilizované. Popis porostů uvedený v lesní hospodářské osnově neodpovídá skutečnostem. O lesní majetek je řádně pečováno s tím, že je součástí rozsáhlého chráněného území, v kategorii lesa hospodářského.


Zpět na seznam dražeb