Kraj:Ústecký
Okres:Most
Začátek dražby: 9.7.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 16.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na zděné, nepodsklepené garáži se dvěma nadzemními podlažími pod mírnou pultovou střechou. Dle informací ČSÚ je ve městě Meziboří možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

Jedná se o garáž určenou pro dvě osobní vozidla. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů cca 40 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb