Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Hlavní město Praha
Začátek dražby: 1.7.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 90.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k pozemku p.č. 226/48 - orná půda, o výměře 6.865 m2, vše v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb