Kraj:Královehradecký
Okres:Trutnov
Začátek dražby: 09.07.2020 10:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 130.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Sdělení znalce
3. Znalecký posudek
4. Usnesení o odložení dražebního jednání

Jedná se o opakovanou dražbu spoluvlastnického podílu id. 12/100 na bytovém domě (tj. 1/2 bytové jednotky o velikosti 4+1) v obci Mostek, okr. Trutnov, objekt bydlení č.p. 87, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený mansardovou střechou s polovalbami krytou asfaltovým šindelem. Objekt je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v zastavěné, okrajové části obce Mostek. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Parkování je možné na veřejné komunikaci u objektu. V bytovém domě se nachází 4 bytové jednotky 4+1 s kompletním sociálním zázemím. V roce 2007 byla provedena výměna střešní krytiny včetně žlabů a svodů. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako průměrnou. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 24/100 přísluší užívání jedné bytové jednotky 4+1, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění je uvažováno jako lokální. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění.


Zpět na seznam dražeb