Kraj:Moravskoslezský kraj
Okres:Nový Jičín
Začátek dražby: 07.05.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 166.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 z pozemku p.č. 2050- zahrada v k.ú. a obci Příbor, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části města Příbor. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku ve vlastnictví: Města Příbor. Dle místního šetření a informací ČSÚ ve městě Příbor je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Příbor je pozemek zahrnut ve stávajících plochách: „SO - smíšené obytné.“


Zpět na seznam dražeb