Kraj:Ústecký kraj
Okres:Litoměřice
Začátek dražby: 30.04.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 20.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/36 pozemku p.č. St. 105- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Mukařov, č.e. 15, rod. rekr., a dále pozemku p.č. 804/20- ostatní plocha, vše v k.ú. Mukařov u Úštěku, obec Lovečkovice, okres Litoměřice. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt č.e. 15 - rod. rekr. z pohledu ocenění splňuje charakter rodinného domu. Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lovečkovice, v místní části Mukařov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje a dále přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu - přístup není právně zajištěn. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a pravděpodobně na vlastní kanalizaci. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Lovečkovice je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť objekt nebyl zpřístupněn. Původní stáří objektu je cca 50 roků, v průběhu své celkové životnosti pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, je zde tedy předpoklad provedení menších stavebních úprav. Před objektem je situována přízemní, dřevěná garáž s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Za objektem (při levé hranici pozemku) se nachází přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou standardní krytinou. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata dřevěná, vrátka dřevěná, přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb