Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 9.6.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 140.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k nemovitým věcem, a to: pozemku p.č. 286/1 - orná půda, o výměře 700 m2; a pozemku p.č. 286/2 - zahrada,o výměře 1.394 m2; vše v k.ú. Lučice, obec Lučice, okres Havlíčkův Brod, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Lučice.

Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Lučice jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „Bydlení - v rodinných domech - venkovské.“


Zpět na seznam dražeb