Kraj:Olomoucký
Okres:Přerov
Začátek dražby: 4.6.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 381.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 432 - trvalý travní porost, o výměře 1.872 m2; a pozemku p.č. 491 - orná půda, o výměře 7.058 m2; vše v k.ú. Přestavlky u Přerova, obec Přestavlky, okres Přerov.

Pozemek p.č. 432 se nachází v okrajové části zastavěného území obce a je přístupný po částečně zpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 491 je situován v okrajové části zastavěného území obce a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci.

Dle platného územního plánu obce Dobrčice jsou pozemky zahrnuty v plochách: p.č. 432 - plochy stabilizované „NS - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní a ochranná a protierozní.“ p.č. 491 - pozemek z části v plochách změn a v plochách změn 2. etapy „SV - plochy smíšené obytné - venkovské“ a z části v plochách změn „ZS1 - plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - předzahrádky“ a „ZV - plochy veřejných prostranství.“


Zpět na seznam dražeb