Kraj:Vysočina
Okres:Třebíč
Začátek dražby: 3.6.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 55.510 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to spoluvlastnické podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc.č. 272 - lesní pozemek, o výměře 2.156 m2; parc.č. 338 - lesní pozemek, o výměře 5.000 m2; parc.č. 357 - lesní pozemek, o výměře 564 m2; parc.č. 400/2 - lesní pozemek, o výměře 1.383 m2; parc.č. 501 - lesní pozemek, o výměře 405 m2; a parc.č. 521 - lesní pozemek, o výměře 1.423 m2; vše v k.ú. Mastník, obec Mastník, okres Třebíč. Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc.č. 2343/3 - lesní pozemek, o výměře 1.361 m2 a parc. č. 2346/31 - lesní pozemek, o výměře 1.381 m2, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 na pozemcích parc.č. 2346/8 - lesní pozemek, o výměře 1.320 m2; parc.č. 2346/20 - lesní pozemek, o výměře 1.253 m2; a parc.č. 2350/7 - lesní pozemek, o výměře 1.181 m2; vše v k.ú. Stařeč, obec Stařeč, okres Třebíč.

Dražené nemovité věci se nachází jihozápadně od obce Mastník u lokalit mzv. Nad obcí, Štimberk, Příčky, Čihadla a V horách jako součást roztříštěné pozemkové držby. Parcely jsou vylišitelné částečně stabilizované a dobře přístupné. Na pozemcích se nachází lesní porost (viz znalecký posudek).


Zpět na seznam dražeb