Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Začátek dražby: 9.4.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 960.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to: pozemku p.č. 4097 - ostatní plocha, o výměře 1.142 m2; pozemku p.č. 4098 - ostatní plocha, o výměře 89 m2, pozemku p.č. 4099 - orná půda, o výměře 2.946 m2; pozemku p.č. 4179 - orná půda, o výměře 311 m2; pozemku p.č. 4237 - vodní plochy, o výměře 67 m2; pozemku p.č. 4296 - ostatní plocha, o výměře 371 m2; pozemku p.č. 4342 - orná půda, o výměře 1.887 m2; pozemku p.č. 4343 - orná půda, o výměře 1.527 m2; pozemku p.č. 4389 - orná půda, o výměře 22.762 m2; pozemku p.č. 4393 - orná půda, o výměře 6.731 m2; pozemku p.č. 4611 - orná půda, o výměře 944 m2; a pozemku p.č. 4612 - ostatní plocha, o výměře 196 m2; vše v k.ú. Kadov, obec Kadov, okres Znojmo.

Pozemky p.č. 4097, p.č. 4098 a p.č. 4099 se nachází v okrajové, zastavěné části obce Kadov a netvoří jednotný funkční celek. Pozemek p.č. 4099 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Kadov jsou pozemky p.č. 4097 a p.č. 4098 vedeny v plochách stabilizovaných: „VS - plochy výroby a skladování.“

Pozemky p.č. 4179, p.č. 4237 a p.č. 4296 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v severozápadní části katastrálního území. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 4342 a p.č. 4343 tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v odlehlé severozápadní části katastrálního území. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb