Kraj:Jihomoravský
Okres:Znojmo
Začátek dražby: 26.03.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 70.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku p.č. 503- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hevlín, č.p. 326, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 503), a dále pozemku p.č. 506 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hevlín, č.p. 325, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 506), vše v k.ú. a obci Hevlín, okres Znojmo. Při místním šetření bylo zjištěno, že uvedené objekty jsou užívány jako jeden funkční celek. Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Hevlín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese Hevlín č.p. 326. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 880 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 820/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce. Dle informací ČSÚ v obci Hevlín je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Příslušenství stavby hlavní je tvořeno těmito venkovními úpravami: přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.


Zpět na seznam dražeb