Kraj:Vysočina
Okres:Pelhřimov
Začátek dražby: 2.4.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 66.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 465/2 - ostatní plocha, o výměře 527 m2, v k.ú. Cetoraz, obec Cetoraz, okres Pelhřimov, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Cetoraz, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle informací ČSÚ v obci Cetoraz je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Cetoraz je pozemek veden takto: p.č. 465/2 - „plochy smíšené obytné - venkovské," informace byly získány z územního plánu obce Cetoraz. Na pozemku je situována dřevěná vedlejší stavba z OSB desek se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.


Zpět na seznam dražeb