Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Začátek dražby: 11.3.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 189.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 na přízemním, zděném, zřejmě nepodsklepeném rodinném domě bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Bořetice 102, 691 08 Bořetice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a plynové vedení. Dle informací ČSÚ v obci Bořetice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů cca 70 roků. Z části byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

Předmětem dražby je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/5 k pozemku p.č. 2620 - orná půda, o výměře 1.348 m2, v k.ú. Bořetice u Hustopečí, který je situován v okrajové části zastavěného území obce Bořetice. Dle platného územního plánu obce Bořetice je pozemek zahrnut ve stávajících plochách: „ZO - plochy zemědělské - orná půda“ s návrhovými plochami: „ZV - plochy zemědělské - vinice/viniční tratě.“ Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb