Kraj:Pardubický
Okres:Svitavy
Začátek dražby: 10.3.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 243.294 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovité věci - pozemku parc. č. 1355/2, o výměře 54.065 m2, v k.ú. Oldřiš u Poličky, obec Oldřiš, okres Svitavy.

Lesní pozemek se nachází severně od obce Oldřiš u lokality mzv. Velký Stanov jako součást roztříštěné pozemkové dražby. Parcela je vylišitelná a částečné i stabilizovaná a dobře přístupná. V nejstarší porostní skupině byla provedena mýtní těžba a to ve dvou etapách s tím, že první část je zalesněna s následnou ochranou jednotlivých sazenic a druhá připravená k zalesnění (paseka vyklizena). Podrobný popis porostu je obsahem znaleckého posudku.


Zpět na seznam dražeb