Kraj:Moravskoslezský
Okres:Karviná
Začátek dražby: 3.3.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 20.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4925 - ostatní plocha, o výměře 5.891 m2, vše v k.ú. Dětmarovice, obec Dětmarovice, okres Karviná, který je situovaný ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb