Kraj:Jihočeský
Okres:Písek
Začátek dražby: 27.02.2020 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 70.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Předmět dražby se nachází na adrese Chřešťovice 63, 398 17 Albrechtice nad Vltavou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku a dále přes nezpevněné pozemky. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studnu a pravděpodobně na vlastní kanalizaci (žumpa, septik). Dle sdělení účastníka místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Albrechtice nad Vltavou je dále možné napojení na obecní vodovod. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1900. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností.


Zpět na seznam dražeb